Nitrili, jeb organiskie cianīdi, ir organiski savienojumi, kuru molekulās viens vai vairāki ūdeņraža atomi ir aizvietoti ar -C≡N (nitrila jeb cianīda) grupu. Nitrili sadaloties var atšķelt cianīdjonus, kas ir toksiski. Nitrilus dažreiz uzskata par karbonskābju funkcionālajiem atvasinājumiem, jo tos var iegūt, dehidratējot amīdus.

Nitrilu struktūrformula

Eksistē daudzas iegūšanas metodes.

R-X + MeCN → R-CN + MeX

R-CONH2 → R-CN + H2O

  • Hidrolīze. Hidrolizējot nitrilus, var iegūt karbonskābes.
  • Reducējot ar ūdeņradi niķeļa katalizatora klātienē, var iegūt amīnus.