Nemiers

negatīvs emocionāls stāvoklis, ko izraisa nepatīkami apstākļi, kuri jāpacieš vai kurus jācenšās novērst

Nemiers, raizes, bažas jeb trauksme ir psihisks stāvoklis, emocijas, kam raksturīga vēlme darboties, it īpaši, ja ir nepatīkami apstākļi, kas jāpacieš vai jānovērš. Nemiers no bailēm atšķiras ar to, ka tas rodas nezinot iespējamo apdraudējumu, bīstamību, bet bailes parasti rodas no zināmām lietām, procesiem. Ilgstošs nemiers var radīt kādu no fobijām.

Edvarda Munka glezna "Nemiers"