Pētniecība

(Pāradresēts no Pētījums)

Pētniecība jeb pētīšana ir abstrakts jēdziens, kuru var definēt kā zināšanu meklēšanu vai jebkādu sistemātisku izmeklēšanu, izmantojot zinātniskas metodes, lai konstatētu jaunus faktus, atrisinātu kādu problēmu, pierādītu jaunas idejas vai attīstītu jaunas teorijas. Šāda procesa gala rezultātu sauc par pētījumu. Fundamentālie pētījumi balstās uz atklāšanu un izskaidrošanu. Savukārt lietišķie pētījumi tiek veikti, lai atrastu veidu, kur izmantot jauniegūtās zināšanas.

Zinātnieki parasti pētījumus veic laboratorijās

Pētniecībā parasti izšķir zinātnisko pētniecību, māksliniecisko pētniecību un vēsturisko pētniecību.