Napoleona kodekss (franču: Code Napoléon), arī Civilkodekss, ir fundamentāls Francijas tiesību akts, kas deva spēcīgu impulsu turpmākajam kodifikācijas procesam daudzās pasaules valstīs.

1810. gada izdevums

Kodekss tika izstrādāts un pieņemts 19. gadsimta sākumā pēc Francijas Republikas pirmā konsula Napoleona Bonaparta iniciatīvas, un ar grozījumiem un papildinājumiem tas ir spēkā mūsdienās. Uzreiz pēc Franču revolūcijas pieņemtais Napoleona kodekss bija kompromiss starp dažādiem Francijas tiesību avotiem — romiešu tiesībām, paražām, karaļa dekrētiem un revolucionārajiem tiesību aktiem.

Ārējās saites labot šo sadaļu