Atsevišķu molekulu masas ir ļoti mazas. Piemēram, 1 g ūdens satur molekulas. Tāpēc vienas ūdens molekulas masa .

Apmēram tādas pašas masas ir citu vielu molekulām, izņemot milzīgas organisko vielu molekulas, kuras satur tūkstošiem atomu.

Relatīvā molekulmasa labot šo sadaļu

Relatīvā molekulmasa vai atommasa   ir dotās vielas molekulas (vai atoma) masas   attiecību pret 1/12 oglekļa atoma masas  :

 

Tā kā molekulas masas ir ļoti mazas, aprēķinos izdevīgi izmantot nevis masas absolūtās vērtības, bet gan relatīvās vērtības. Saskaņā ar starptautisku vienošanos visu atomu un molekulu masas salīdzina ar 1/12 oglekļa atoma masas (tā saucamā atommasu oglekļa skala).

Mūsdienās visu ķīmisko elementu relatīvās atommasas ir noteiktas samērā precīzi. Saskaitot relatīvās atommasas atomiem, no kuriem veidota molekula, var aprēķināt relatīvo molekulmasu.

Skatīt arī labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu