Dzīvsudraba staba milimetrs

(Pāradresēts no MmHg)

Dzīvsudraba staba milimetrs (mm Hg, dz. st. mm) ir ārpussistēmas spiediena mērvienība, ko lieto meteoroloģijā atmosfēras spiediena mērīšanai, medicīnā asinsspiediena mērīšanai un citur. Viens dzīvsudraba stabiņa milimetrs ir aptuveni vienāds ar 133,3223684 paskāliem; normālais atmosfēras spiediens, jeb 760 dzīvsudraba stabiņa milimetri vienādi ar 101 325 paskāliem jeb 1013,25 hektopaskāliem lielu atmosfēras spiedienu. Agrāk izmantoja arī citu metodi: dzīvsudraba stabs ar augstumu 1 mm un blīvumu 13,5951×10³ kg/m³ pie brīvās krišanas paātrinājuma 9,80665 m/s². Atšķirība starp šiem diviem lielumiem ir tikai 0,000014%.

Spiedienu mēra, ceļoties dzīvsudraba šķidrumam graduētā traukā

Dažreiz izmanto arī ūdens staba milimetrus (1 mm Hg = 13,5951 mm H2O). ASV un Kanādā izmanto arī dzīvsudraba staba collu (in Hg). 1 in Hg = 3,386389 kPa pie 0 °C temperatūras.

Spiediena mērvienības
  Paskāls
(Pa)
Bārs
(bar)
Tehniskā atmosfēra
(at)
Fiziskā atmosfēra
(atm)
Dzīvsudraba staba milimetrs
(dz. st. mm; mm Hg; Torr)
Ūdens staba metrs
(ūd. st. m; m H2O)
Pa  10−5  10,197×10−6  9,8692×10−6 7,5006×10−3  1,0197×10−4
1 bar  105  1,0197  0,98692  750,06  10,197
1 at  98066,5  0,980665  0,96784  735,56  10
1 atm  101325  1,01325  1,033  760  10,33
1 mm Hg  133,322  1,3332×10−3  1,3595×10−3  1,3158×10−3  13,595×10−3
1 m H2O  9806,65  9,80665×10−2  0,1  0,096784  73,556