Minūte

laika mērvienība

Minūte (vācu: minute, cēlies no latīņu: minutus — ‘sīks, mazs’),[1] saīsinājums — min (arī min.),[2][3] ir laika vai leņķa mērvienība.

Pulkstenis ar minūšu rādītāju, norādošu uz 14 minūtēm

Kā laika mērvienība minūte atbilst 160 daļai stundas vai 60 sekundēm. Kā plaknes leņķa mērvienība tā atbilst 160 daļai leņķa grāda. Kā loka garuma mērvienība tā atbilst 160 daļai loka grāda vai 1360 daļai riņķa. Ja minūte tiek lietota kā leņķa mērvienība, tās apzīmējums ir prim simbols, kas tiek lietots aiz skaitļa, piemēram, 5′ nozīmē ‘piecas minūtes’.

Minūte nav Starptautiskās mērvienību sistēmas mērvienība ne kā laika, ne kā leņķa mērvienība, tā tiek klasificēta kā ārpus SI mērvienība, kas ir pieņemta lietošanai kopā ar SI mērvienībām.

  1. Svešvārdu vārdnīca (trešais izd.). Jumava. 2007. 487. lpp. ISBN 978-9984-38-332-3.
  2. Laimdots Ceplītis, Aina Miķelsone, Tamara Porīte, Silvija Raģe. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga : Avots, 1995. 943. lpp. ISBN 5-401-00569-5.
  3. Dainuvīte Guļevska, Aina Miķelsone, Tamara Porīte. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Rīga : Avots, 2002. 228. lpp. ISBN 9984-700-64-X.

Ārējās saites

labot šo sadaļu