Mi minors ir minora tonalitāte, kuras pamatā ir nots mi un kas sastāv no skaņām mi, fa, sol, la, si, do un re. Mi mažorā pie atslēgas ir viena zīme – fa diēzs. Tās paralēlais mažors ir sol mažors, bet vienvārdu mažorsmi mažors.

Mi minors
Paralēlā tonalitāte Sol mažors
Vienvārda tonalitāte Mi mažors
Dominantes tonalitāte si minors
Subdominantes tonalitāte la minors
Sastādošās skaņas
mi, fa, sol, la, si, do, re

Liela daļa klasiskās ģitāras repertuāra ir sarakstīta mi minorā, jo tā ir ļoti ērta tonalitāte šim instrumentam. Standarta ģitāras skaņošanā (mi-la-re-sol-si-mi) četras no instrumenta sešām stīgām ir mi minora tonikas akorda daļa. Mi minora tonalitāte ir populāra arī smagā metāla mūzikā, jo tā tonika ir zemākā nospēlējamā nots standarta ģitāras skaņošanā.