La minors

La minors ir minora tonalitāte, kas balstās uz la nots un sastāv no skaņām la, si, do, re, mi, fa un sol. La minorā pie nošu atslēgas nav neviena bemola vai diēza. La minors ir viena no visbiežāk izmantotākajām minora tonalitātēm rietumu mūzikā. La minoram atbilst visi baltie klavieru taustiņi no skaņas la.

La minors
C-major a-minor.svg
Paralēlā tonalitāte Do mažors
Vienvārda tonalitāte La mažors
Dominantes tonalitāte Mi minors
Subdominantes tonalitāte Re minors
Sastādošās skaņas
La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol

La minora paralēlais mažors ir do mažors, bet vienvārda mažorsla mažors.