Tonalitāte

Tonalitāte ir skaņkārtas absolūtā augstuma izteiksme — noteikta skaņkārta no noteiktas pamatskaņas (piem., do mažors).