Mazākumtautība jeb etniskā minoritāte ir valsts teritorijā dzīvojošas etniskās grupas pārstāvji, kuri ir tās pilsoņi, bet nepieder pie vietējās etniskās grupas un atzīst sevi par etnisko kopienu.

Latvija, ratificējot Vispārējo konvenciju par mazākumtautību aizsardzību, par mazākumtautībām atzina "Latvijas pilsoņus, kuri atšķiras no latviešiem pēc kultūras, reliģijas un valodas, kuri tradicionāli dzīvo Latvijā jau paaudzēm ilgi un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, kuri vēlas saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu".

Ārējās saites

labot šo sadaļu