Materiāla nogurums

Nogurums ir materiāla mehānisko īpašību pasliktināšanās, mainīgas (visbiežāk — cikliskas) slodzes rezultātā materiālā uzkrājoties plaisām. Sasniedzot konkrētajam izstrādājumam raksturīgu noguruma pakāpi, notiek materiāla sabrukšana, kas tiek saukta par noguruma sabrukšanu.

Noguruma dēļ salūzusi detaļa