Mūziķis ir persona, kuras darbība saistīta ar mūziku. Mūziķus var klasificēt pēc to darbības:

Senākais Latvijas teritorijā atrastais mūziķa attēls — Tērvetes pilskalna 13. gadsimta kultūrslānī atrastie māla apmetuma fragmenti ar stabulētāja tēlu, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.