Librets

literārais pamats laicīgajiem vai reliģiska satura mūzikas darbiem

Librets (itāļu: libretto — ‘grāmatiņa’) ir literārais pamats laicīgajiem vai reliģiska satura (operām, baletiem, operetēm, kantātēm) mūzikas darbiem. Parasti librets tiek rakstīts dzejā, ar atskaņām. Biežāk par muzikālu darbu libretiem tiek pārveidoti prozas darbi, retāk — oriģināldarbi. Dažos gadījumos par libreta autoru kļūst pats daiļdarba autors, piemēram, Rihards Vāgners, kas ir daudzu savu darbu libretu autors. Librets ir operas pārstāsts, ko lasot komponists rada operu.