Latvijas PSR Nopelniem bagātais ārsts

LPSR Nopelniem bagātais ārsts bija goda nosaukums, ko 1941. gada 20. februārī nodibināja Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidijs Augusta Kirhenšteina vadībā, lai apbalvotu medicīnas darbiniekus par izciliem sasniegumiem, to piešķīra ārstiem, kas sevišķi izcēlušies ar savu praktisko darbību tautas veselības aizsardzības laukā un aktīvi darbojušies sabiedriskā dzīvē[1]. Šādu nosaukumu saņēma, piemēram, Ringolds Čakste, Edgars Francmanis, Jānis Jēgermanis, Mihails Joffe, Uldis Laucis, Zinaida Lindberga, Aleksandrs Neibergs, Nikolajs Zandbergs un citi.