Latvijas Bankas Kredītu reģistrs

Latvijas Bankas Kredītu reģistrs ir Latvijas Bankas informācijas sistēma, kas nodrošina informācijas par aizņēmējiem, kas saņēmuši kredītus Latvijas Republikā reģistrētajās bankās un ārvalstu banku filiālēs, to meitassabiedrībās, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrībās, apdrošināšanas sabiedrībās, un to saistībām vākšanu, centralizētu uzkrāšanu un glabāšanu ar mērķi sniegt informāciju Kredītu reģistra dalībniekiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Latvijas Bankai un pašiem aizņēmējiem (fiziskajām un juridiskajām personām) atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Kredītu reģistra dalībnieki ir FKTK vai citas uzraudzības institūcijas uzraudzītās iestādes:

  • visas Latvijas Republikā reģistrētās bankas un ārvalstu banku filiāles
  • to Latvijas Republikā reģistrētās meitassabiedrības, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus
  • apdrošināšanas sabiedrības
  • krājaizdevu sabiedrības.

Informācija kredītu reģistrā

labot šo sadaļu

Kredītu reģistrā tiek uzkrāta informācija par:

  • personām (aizņēmējiem, galvotājiem)
  • Latvijas Republikā izsniegto kredītu aizņēmēju aktuālajām saistībām
  • to aizdevumu atlikumiem ceturkšņa beigās
  • pieļautajiem maksājumu kavējumiem, to izpildi, "Kredītiestāžu likuma" vai līguma pārkāpumiem attiecībā uz aktuālajām saistībām (parādnieku informāciju)
  • aizņēmēju kredītvēsturi (informāciju par saistībām, kuras pilnībā izpildītas vai norakstītas zaudējumos)
  • pieļautajiem maksājumu kavējumiem, to izpildi, "Kredītiestāžu likuma" vai līguma pārkāpumiem attiecībā uz "vēsturiskajām" saistībām, kuras iekļautas kredītvēsturē(parādnieku "vēsturiskā" informācija).

Kredītu reģistrs darbosies saskaņā ar "Bankas Kredītu reģistra noteikumiem", līgumiem "Par piedalīšanos Latvijas Bankas Kredītu reģistra sistēmā" un Bankas Kredītu reģistra izmantošanas tarifiem.

Ārējās saites

labot šo sadaļu