Apdrošināšana ir risku iestāšanās ekonomisko seku nodošana apdrošinātājam par apdrošināšanas līgumā noteikto apdrošināšanas prēmiju. Tas ir noteikts ekonomisko darījumu veids, kura mērķis ir nodrošināt apdrošināšanas aizsardzību cilvēkiem un to darījumiem.

Apdrošināšana ir brīvprātīga, izņemot gadījumus, kad to obligāti pieprasa likums. Apdrošināšanas prēmiju nosaka apdrošinātājs.

Uzņēmumiem ir nepieciešamas īpaša veida apdrošināšanas polises, kas nodrošina apdrošināšanu pret konkrētiem riskiem, ar kuriem saskaras konkrēts uzņēmums.[1]

Obligātā apdrošināšana Labot

Obligātās apdrošināšanas veidus, ievērojot to sociāli ekonomisko nepieciešamību, nosaka atsevišķs likums. Apdrošinātājs, kurš ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) obligāto apdrošināšanas operāciju veikšanai, nevar atteikties noslēgt apdrošināšanas līgumu.

Latvijā ir obligāti apdrošināšanas veidi, tai skaitā:

Apdrošināšanas veidi Labot

Apdrošināšanas veidi, katrs no kuriem ir atsevišķi licencējams, ir vienādi visās ES dalībvalstīs, jo tos nosaka ar direktīvām:

 1. nelaimes gadījumu apdrošināšana;
 2. veselības apdrošināšana (apdrošināšanai pret slimībām);
 3. sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšana;
 4. dzelzceļa transporta apdrošināšana;
 5. gaisakuģu apdrošināšana;
 6. kuģu apdrošināšana;
 7. kravu apdrošināšana;
 8. īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minēto īpašumu, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas);
 9. īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minēto īpašumu, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot 8.punktā minētos);
 10. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 11. gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 12. kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 13. vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 14. kredītu apdrošināšana;
 15. galvojumu apdrošināšana;
 16. dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana;
 17. juridisko izdevumu apdrošināšana;
 18. palīdzības apdrošināšana;
 19. dzīvības apdrošināšana;
 20. Biznesa apdrošināšana;[8]
 21. Transportlīdzekļu apdrošināšana.

Atsauces Labot

Skatīt arī Labot

Ārējās saites Labot