Latviešu valodas gramatika

Latviešu valodas gramatika ir latviešu valodas vārdu uzbūves, vārdu formu maiņu, vārdu saistījumu un teikuma uzbūves sistēma. Valodas gramatikas normu ievērošana raksturo literāro valodu. Gramatiku pētī un normē valodniecība. Gramatika aptver, piemēram, fonētiku, morfoloģiju un sintaksi.