Kušaiņi

ciems Skrundas novada Skrundas pagastā, Latvijā