Ksi daļiņa ir barions, kurš sastāv no 3 kvarkiem, no kuriem viens ir u vai d kvarks, bet divi pārējie ir smagie kvarki - s kvarki vai c kvarki. Ksi daļiņu izotopiskais spins ir 1/2, atšķirībā no lambda daļiņām un sigma daļiņām, kurām tas ir attiecīgi 0 vai 1. Ja ksi daļiņa satur divus s kvarkus, to sauc par ksi hiperonu, ja s kvarku un c kvarku - par šarmanto ksi daļiņu.

Ir pazīstami 2 veidu ksi hiperoni jeb dīvainās ksi daļiņas un 2 veidu šarmantās ksi daļiņas. Ksi daļiņas apzīmē ar grieķu burtu Ξ.