Ksendzs

romas katoļu baznīcas mācītāja nosaukums, kas tiek lietots Polijā

Ksendzs (poļu: ksiądz — 'mācītājs') ir romas katoļu baznīcas mācītāja nosaukums, kas tiek lietots Polijā. Nereti ārpus Polijas sarunvalodā tā sauc poļu tautības katoļu mācītāju vai vispār mācītāju vietās, kur katoļu garīdzniecību ir veidojuši poļi.

Ksendzs