Kriminoloģija ir zinātnes nozare, kas pēta noziedznieka personību, noziegumā cietušo, sodu, noziedzības sekas. Dažādas kriminoloģijas teorijas skaidro bioloģiskos, sociālos un ekonomiskos faktus, kas ietekmē noziedzību. Kriminoloģija pēta noziedzības novēršanas un apkarošanas metodes.

Kriminoloģija pēta noziegumu biežumu, formas, cēloņus un sekas, kā arī sociālos un valstiskos noteikumus un attieksmi pret noziegumiem. Lai pētītu noziegumu cēloņus, kriminoloģija galvenokārt izmanto kvantitatīvās metodes.

Kriminoloģiju nedrīkst jaukt ar kriminālistiku, kas ir lietišķā zinātne, kuras metodes izmanto noziegumu atklāšanā.

Skatīt arī labot šo sadaļu