Krēvas ūnija bija vienošanās par dinastiskas savienības jeb personālūnijas izveidi starp Lietuvas dižkunigaitiju un Polijas karalisti.

Krēvas līgums, kas lika pamatu Lietuvas un Polijas personālūnijai.

1385. gada 14. augustā Krēvas pilī noslēdza līgumu, ar kuru Lietuvas dižkunigaitis Jagailis apsolīja apprecēt poļu valdnieci Jadvigu un pieņemt kristietību. Līgumā arī neskaidri minēta Lietuvas zemju nonākšana Polijas pakļautībā. Apmaiņā Jagailis kļuva par Polijas karali. Pēc līguma parakstīšanas Jagailis 1385. gadā apprecējās ar Jadvigu un 1386. gadā kāpa Polijas karaļa tronī kā Vladislavs II. Ar to tika izveidota Polijas un Lietuvas personālūnija un 1387. gadā lietuvieši pieņēma kristietību. Jagaiļa plāniem par abu valstu ciešāku savienību pretojās Vītauts Dižais, un Lietuvas dižkunigaitija saglabāja savu neatkarību līdz 1569. gada Ļubļinas ūnijai un Polijas—Lietuvas kopvalsts izveidošanai.