Kortežs

sakārtota kopa, kurā ir galīgs skaits elementu un kurā elementi var atkārtoties

Kortežs (no franču: cortège — 'gājiens') matemātikā ir sakārtota, galīga elementu virkne.

Bieži vien kortežus izmanto matemātisku struktūru definēšanai. Piemēram, grafu teorijā orientētu grafu definē kā kortežu (ar garumu 2) , kur V ir grafa virsotņu kopa, bet E — grafa šķautņu kopa.

Datu bāzu teorijā par kortežu sauc tabulas (relācijas) rindu. Šādos kortežos elementu (atribūta vērtību) identificē nevis ar pozīciju kortežā, bet gan ar atribūta vārdu — (vārds: 'Bērziņš', priekšmets: 'matemātika', ...).