Kontrreformācija bija katoļu baznīcas politika un pasākumi, kas bija vērsti pret reformācijas kustību un protestantismu Eiropā.

Tridentes koncils

Pasākumi pret protestantu kustības dalībniekiem un viņu atbalstītājiem ietvēra nolādēšanu, izslēgšanu no baznīcas, protestantu rakstu aizliegšanu. Protestantus pasludināja par ķeceriem, vajāja ar inkvizīcijas palīdzību un sodīja ar nāvi.

Pēc Jezuītu ordeņa nodibināšanas sākās aktīva katoļu ticības sludināšana, Romas pāvesta politikas atbalstīšana un skolu dibināšana. Pēc 1545.-1563. gada Tridentes koncila katoļu baznīca aizliedza indulgenču pārdošanu, baznīcas amatu pirkšanu un pārdošanu un centās atjaunot stingru kārtību klosteros. Notika garīdznieku izglītības uzlabošana un misionāru darba organizēšana kolonijās.

Ārējās saites labot šo sadaļu