Kilometri stundā

Kilometri stundā, saīsinājums km/h, ir ātruma mērvienība. Objekts, kas pārvietojas ar ātrumu 1 km/h, vienas stundas laikā veiks vienu kilometru. Šo mērvienību parasti lieto praktiskajā dzīvē, lai aprakstītu objektu pārvietošanās ātrumus apkārtējā vidē. Piemēram, ceļa zīmēs transportlīdzekļu atļautos ātrumus norāda kilometros stundā.

SI ātruma mērvienība ir metri sekundē (m/s). Pārrēķinam no km/h uz m/s: 3,6 km/h ≡ 1 m/s.[1]

AtsaucesLabot