Kenotrons (sengrieķu: κενός (kenós) — 'tukšs' + (elektr)ons) ir elektronu lampa, kas paredzēta rūpnieciskās frekvences maiņstrāvas taisngriešanai. Kenotroni pieder pie vakuuma diodēm, kuru konstrukcija ir pielāgota darbam ar samērā augstu spriegumu. Augstsprieguma kenotroni spēj taisngriezt maiņstrāvu ar vairākus desmitus kilovoltu lielu spriegumu.

Kenotroniem, tāpat kā visām diodēm ir divi elektrodi — anods un katods. Katods var būt tiešās kvēles (elektronus emitējošais slānis uzklāts tieši uz kvēldiega) vai netiešās kvēles (kvēldiegs atrodas atsevišķa relatīvi masīva katoda iekšienē). Kenotroniem bieži mēdz būt divi anodi ērtākai lietošanai divu pusperiodu taisngriežos. Šādiem kenotroniem katods var būt kopējs vai arī atsevišķs (tad tie pēc būtības ir divi kenotroni vienā balonā). Augstsprieguma kenotroniem anods ir cilindrveidīgs un atrodas visai tālu no katoda. Katoda un anoda izvadi arī ir iespējami attālināti viens no otra. Jaudīgiem kenotroniem ir iebūvēti radiatori siltuma novadīšanai.

Agrāk kenotronus izmantoja jebkuras lampu aparatūras barošanas blokos anodsprieguma taisngriešanai. Mūsdienās tos izmanto kvalitatīvu lampu skaņas pastiprinātāju barošanai, pamatojoties uz subjektīvu viedokli par pastiprinātāja skanējuma uzlabošanos. Vakuuma diodei ir daudz lielāka iekšējā pretestība, kas attiecīgi palielina barošanas bloka iekšējo pretestību, kādu to jūt slodze. Parasti tas noved pie pastiprinātā signāla kompresijas, kas arī veido dzirdamo efektu. Bez tam kenotroni nodrošina anodsprieguma padeves aizturi lampām (nav vēlams, ka lampas anodam pievada pilnu anodspriegumu, kamēr katods nav pilnīgi uzsilis) un dod mazāk traucējumu. Mazjaudīgus augstsprieguma kenotronus izmantoja lampu televizoros augsta līdzsprieguma iegūšanai, kas bija nepieciešams kineskopa anodam (rindu izvērses transformatoru impulsu taisngriežos); to vietā tagad izmanto pusvadītāju taisngriežus. Lampu televizoros lietoja arī speciālas dempferdiodes, kas ierobežoja impulsveida strāvas maksimālās vērtības ierobežotās katoda emisijas dēļ.

Kenotroni mūsdienās tiek izmantoti sevišķi lielu spriegumu taisngriešanai, kur nepieciešams sasniegt samērā lielu jaudu. Parastā sadzīves aparatūrā tos vairs nav vajadzības lietot.