Taisngriezis ir ierīce, kuras uzdevums ir pārveidot maiņstrāvu līdzstrāvā. Jebkura taisngrieža obligāta sastāvdaļa ir viens vai vairāki ventiļi — ierīces, kas laiž strāvu tikai vienā virzienā, piemēram, vakuuma vai pusvadītāju diodes, tiristori u.c. Bez tam parasti taisngriezī ietilpst transformators maiņstrāvas sprieguma transformēšanai un vajadzības gadījumā arī fāžu skaita izmaiņai, kā arī kondensators strāvas pulsāciju samazināšanai. Taisngriežus sīkāk iedala vienfāzes taisngriežos un trīsfāžu taisngriežos.

Vienfāzes taisngrieži

labot šo sadaļu
 
Viena pusperioda taisngriezis

Vienkāršākā vienfāzes taisngrieža shēma ir viena pusperioda shēma. Viena pusperioda laikā (kad spriegums uz diodes ir pozitīvs) diode ir atvērta un viss spriegums pielikts slodzei. Otra pusperioda laikā diode aizvērta un spriegums pielikts diodei. Vidējo taisngrieztā sprieguma vērtību Ud var noteikt, integrējot slodzes sprieguma izteiksmi.

Shēmas trūkums ir lielas taisngrieztā sprieguma pulsācijas, kuras grūti nogludināt. Bez tam transformatora sekundārajā tinumā plūst ne tikai maiņstrāva, bet arī līdzstrāva, kas var novest pie transformatora magnētvada piesātināšanās. Šo trūkumu dēļ shēmu lieto reti.

 
Divu pusperiodu taisngriezis ar transformatora sekundārā tinuma viduspunkta izvadu
 
Divu pusperiodu taisngriezis (diožu tilts)

Divu pusperiodu taisngriežus var izveidot ar transformatora neitrāles izvadu, vai lietojot tilta shēmu. Abos gadījumus slodzes sprieguma forma ir viena un tā pati. Taisngrieztā sprieguma vidējā vērtība ir:

 .

Trīsfāžu taisngrieži

labot šo sadaļu
 
Vienkāršākā trīsfāžu taisngrieža shēma

Trīsfāžu taisngriezī ar transformatora neitrāles izvadu katrā fāzē ieslēgta viena diode. Slodzi pieslēdz starp diodēm un transformatora neitrāli. Shēmas darbības raksturīga īpatnība ir tā, ka jebkurā momentā atvērta ir tikai viena diode — tā, kuras anodam šai laikā ir visaugstākais potenciāls. Slodze jebkurā momentā saņem tās fāzes spriegumu, kuras diode atvērta. Katra diode strāvu vada vienu trešo daļu perioda. Shēmu ar transformatora neitrāles izvadu lielas jaudas taisngriežos vispār izmantot nevar, jo transformatora visu fāzu tinumos plūst vienā virzienā vērstas strāvas, kas izsauc transformatora darba pasliktināšanos. Tilta shēma dod mazākas pulsācijas.

Ārējās saites

labot šo sadaļu