Kaulu savienojums ir savienojums starp kauliem, kurš atkarībā no sava veida nodrošina savienoto kaulu savstarpējo kustīgumu vai nekustīgumu.

Iedalījums Labot

 
No kreisās puses uz labo: skrimšļainais, šķiedrainais, sinoviālais savienojums

Visus kaulu savienojumus iedala divās lielās daļās: sinartrozēs (nesinoviālie savienojumi) un diartrozēs (sinoviālie savienojumi jeb locītavas), kurus sīkāk iedala pēc materiāliem, no kuriem savienojumi veidoti, savienojumu veidojošo virsmu formas, pieļaujamajām kustībām.

Sinartrozes savienojumos kaulus tieši savieno cieti audi, kauli ir savstarpēji nekustīgi vai mazkustīgi. Sinartrozes iedala šādi[1]:

 • šķiedrainie savienojumi — kaulus savieno šķiedraini audi:
 • skrimšļainie savienojumi — kaulus savieno šķiedrainais vai hialīnais skrimslis:
  • simfīzes savienojumi — kaulus sedz hialīna skrimšļa slānis un savieno šķiedrainais skrimslis, šādi savienojumi, piemēram, ir starp skriemeļiem;
  • sinhondrozie savienojumi — kaulus savieno hialīna skrimslis, tāds ir savienojums starp krūšu kaulu un pirmo ribu.

Diartrozes savienojumos kauli ir savienoti caur locītavas somiņu. Locītavas nodrošina kaulu savstarpējo kustīgumu. Diartrožu iedalījums:

 • vienas ass locītavas — nodrošina kustību vienā plaknē jeb ap vienu asi:
 • divu asu locītavas — ļauj kustību divās plaknēs jeb ap divām asīm:
 • triju asu (daudzasu) locītavas — kustība iespējama visās trijās plaknēs jeb ap visām trim asīm, kā arī slīpās plaknēs (tas ir, pārmaiņus nokļūstot divās vai trīs galvenajās ķermeņa plaknēs):
  • plaknes locītavas — kauli savstarpēji pārvietojas slīdot kā, piemēram, karpālajās locītavās;
  • lodes—ietveres locītavas — viena kaula locītava ir izliekta un līdzīga lodei, otra ir ieliekta kā ietvere, piemēram, gūžas locītava.

Atsauces Labot

 1. Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin. Joint structure and function. A comprehensive analysis (5. izd.). F. A. Davis Company. 88.—89. lpp. ISBN 978-0-8036-2362-0.