Apakšžoklis (mandibula) ir nepāra, cilvēka galvaskausa sejas daļas kauls, tas ir vienīgais kustīgais kaulu savienojums galvaskausā. Apakšžokļa darbība ļauj cilvēkam sagremot barību. Apakžoklis ir arī masīvākais cilvēka galvaskausa sejas daļas kauls. Kaulam izšķir apakšžokļa ķermeni (corpus mandibulae) un 2 apakšžokļa zarus (ramus mandibulae).

Apakšžoklis
Detaļas
Identifikatori
Latīņu Mandibula
MeSH D008334
Anatomiskā terminoloģija

Apakšžokļa ķermenis

labot šo sadaļu

Apakšžokļa ķermenis (corpus mandibulae) ir kaula vidējā daļa, no kuras simetriski uz augšu atiet apakšžokļa zari (ramus mandibulae). Apakšžokļa ķermenim ir divas daļas - apakšžokļa pamats (basis mandibulae) un zobu jeb alveolārā daļa (pars alveolaris).

Apakšžokļa pamats

labot šo sadaļu
 
Apakšžoklis

Apakšžokļa pamats (basis mandibulae) ir ķermeņa apakšējā, sabiezinātā un noapaļotā daļa. Tam ir divas virsmas - ārējā un iekšējā. Ārējās virsmas vidū atrodas zoda izcilnis (protuberantia mentalis), uz sāniem no izciļņa ir zoda pauguriņš (tuberculum mentale). Vēl vairāk uz sāniem un nedaudz augstāk no pauguriņa atrodas zoda atvere (foramen mentale), kur atveras apakšžokļa kanāls. Aiz šīs atveres ir slīpa līnija (linea obliqua), kas pāriet uz apakšžokļa zaru.

Iekšējās virsmas vidū izvirzās zoda smaile (spina mentalis), bet uz sāniem no zoda smailes, pie apakšžokļa pamata apakšējās malas, tās katrā pusē ir divvēderiņmuskuļa bedre (fossa digastrica). Uz augšu un uz sāniem no tās ir saskatāma žokļa un mēles kaula muskuļa līnija (lienea mylohyoidea). Zem līnijas ir zemžokļa bedrīte (fovea submandibularis), bet virs tās - zemmēles dziedzera bedrīte (fovea sublingualis).

Apakšžokļa zobu (alveolārā) daļa

labot šo sadaļu

Zobu jeb alveolārā daļa (pars alveolaris) iet uz augšu no apakšžokļa ķermeņa un ir veidota līdzīgi augšžokļa zobu izaugumam. Tās augšmala veido zobu loku (arcus alveolaris) ar zobu ligzdiņām jeb alveolām (alveoli dentales). Katru ligzdiņu citu no citas atdala ligzdiņu starpsienas (septa interalveolaria). Dzerokļu ligzdiņās atsevišķu sakņu dobumus arī atdala satrpsienas (septa interradicularia). Zobu daļas ārējā virsmā ir zobu ligzdiņu izliekumi (juga alveolaria).

Apakšžokļa zars

labot šo sadaļu

Apakšžokļa zars (ramus mandibulae) atiet uz augšu no ķermeņa zem noteikta leņķa. Vieta kur sākas apakšžokļa zars ir apakšžokļa leņķis (angulus mandibulae). Zara augšējā daļā ir divi izaugumi: priekšējais jeb vainagizaugums (processus coronoideus) un mugurējais jeb locītavas izaugums (processus condylaris). Starp abiem izaugumiem ir apakšžokļa ierobs (incisura mandibulae). Locītavas izaugumam (processus condylaris) ir apakšžokļa galva (caput mandibulae) un apakšžokļa kakliņš (collum mandibulae). Apakšžokļa kakliņa priekšpusē ir spārnmuskuļa bedrīte (fovea pterygoidea). Zara iekšējā virsmā zem apakšžokļa ieroba (incisura mandibulae) ir apakšžokļa atvere (foramen mandibulae), ko norobežo apakšžokļa mēlīte (lingula mandibulae). Apakšžokļa atvere ved apakšžokļa kanālā (canalis mandibulae), kas beidzas ķermeņa ārējā virsmā ar zoda atveri. Uz leju no apakšžokļa atveres ir žokļa un mēles kaula rieva (sulcus mylohyoideus) un spārnmuskuļa nelīdzenums (tuberositas pterygoidea). Zara ārējā virsmā ir košļāšanas muskuļa nelīdzenums (tuberositas masseterica).

Papildus attēli

labot šo sadaļu