Kants

Wikimedia projekta nozīmju atdalīšanas lapa

Kants (Kant) ir prūšu cilmes[nepieciešama atsauce] uzvārds, kas, iespējams, radies no Kantvaiņu (Kantweinen) ciema nosaukuma, kas savukārt saistāms ar prūšu vārdu koklēm (kantele, kantils).[1] Cilvēki ar šo uzvārdu:

  • Edgars Kants (Edgar Kant; 1902—1978) — igauņu ģeogrāfs;
  • Imanuels Kants (Immanuel Kant; 1724—1804) — vācu filozofs;
  • Johans Heinrihs Kants (Johann Heinrich Kant; 1735—1800) — vācbaltiešu skolotājs un luterāņu mācītājs.