Kanoniskās tiesības ir tiesību normu kopums Romas Katoļu baznīcā, Pareizticīgajā baznīcā un senajās Pareizticīgajās baznīcās.