Kancele

runātāja paaugstinājums baznīcā

Kancele ir īpaši izbūvēts paaugstinājums kristīgajās baznīcās, no kurām mācītājam teikt sprediķi. Kanceles nepieciešamību baznīcā diktēja nepieciešamība pēc labākas dzirdamības, ko varēja panākt, pakāpjoties augstāk. Vecākā baznīcas kancele Latvijā (1590. gads) atrodas Sabiles baznīcā.

Kancele