Jons Bērents (Johann Behrendt, 1667. g. 18. janvārisČerņahovska, Mazā Lietuva1737. g. 13. aprīlis, turpat) – luterāņu mācītājs, reliģisku izdevumu tulkotājs un redaktors.

1685.–1692. g. studējis Kēnigsbergas universitātē, 1693.–1711. g. strādājis par mācītāju Mielkiemē (tag. Kaļiņinā), Encūnos (tag. Repinā). No 1711. gada – Čerņahovskas arhiprezbiteris t. i., arhidiakons jeb superintendants, kuru Prūsijas lietuvieši dēvējuši par "bīskapu".

Viens no J. H. Līsija 1719. gada M. Lutera "Katehisma" tulkojuma redaktoriem. Iztulkojis agendu "Davadnas pamācīšana" (1730. g.), sagatavojis un rediģējis 1732. g. dziesmu krājuma "No jauna pārveidotas un uzlabotas dziesmu grāmatas" izdevumu, pievienojot 17 paša tulkotu dziesmu. Līdz 1748. g. iznāca 6 dziesmu grāmatas izdevumi. 1735. g. Bībeles (tā sauktās Kvanta Bībeles) tulkojuma galvenais redaktors. "Dziesmu grāmatai" un "Bībelei" uzrakstījis lietuviskus priekšvārdus.