Jūras bioloģija (arī bioloģiskā okeanogrāfija)[1] ir bioloģijas un okeanogrāfijas robežnozare, daļa no hidrobioloģijas. Tā ir zinātne par jūras ekosistēmām, kas pēta jūru un okeānu organismus un to ekoloģisko mijiedarbību. Par jūras bioloģiju sauc arī Pasaules okeāna bioloģisko norišu un procesu kopumu.

Two views of the ocean from space
Tikai 29% no Zemes virsmas aizņem sauszeme. Pārējais ir okeāns, kura vidējais dziļums ir 4 km un ko ieskauj 380 000 km piekrastes.