Iztēle ir prāta īpašība, ar kuras palīdzību ir iespējams uz pieņēmumu pamata radīt apstākļus, kuri ļautu atrisināt vienu vai otru iztēles īpašnieka ieceres realizēšanās iespēju, līdz ar ko iztēli var apskatīt kā indivīda spēju modelēt kādu iedomātu vai eksistējošu problēmu, lai tās atrisinājumu izmantotu sev vēlamos nolūkos. Iztēli, kā prāta īpašību viennozīmīgi, var piedēvēt vien cilvēkam, lai gan ir centieni rast pierādījumus tam, ka ar iztēli saistītas spējas varētu piemist primātiem un citiem zīdītājiem, tomēr pārliecinošu pierādījumu tam pagaidām nav, tāpēc pagaidām iztēli var uzskatīt par unikālu, cilvēku raksturojošu īpašību.

Psihe no aizpasaules

Ārējās saites labot šo sadaļu