Izpirkumnoma jeb līzings (no angļu: leasing — 'nomāšana') ir nomas veids, kurā ņēmējs par kādas preces (piemēram, iekārtas vai transportlīdzekļa) lietošanu maksā noteiktus procentus izpirkumnomas devējam, taču tiklīdz preces cena un procenti ir nomaksāti, tā īpašumtiesības pāriet izpirkumnomas ņēmējam.

kreditēšanas veidu izpirkumnomu plašāk sāka lietot sešdesmitajos gados ASV. Izpirkumnomas darījuma objekti praktiski ir jebkuri ražojumi, kuri izmantojami tālāk ražošanas nodrošināšanai un attīstīšanai.

Ražotājiem izpirkumnoma noder kā viens no produkcijas realizēšanas veidiem. Noslēdzot izpirkumnomas līgumu, ir iespējas palielināt preču realizēšanas apjomu. Patērētājam tiek dotas iespējas preci iegādāties lietošanā, bet samaksāt pakāpeniski.[1]

Izpirkumnomas darījums

labot šo sadaļu

Izpirkumnomas darījumos parasti ir iesaistīti trīs dalībnieki:

 • ražotājs-realizētājs;
 • izpirkumnomas devējs;
 • izpirkumnomas ņēmējs.

Pēc vienošanās līguma izpirkumnomas devējs par noteiktu maksu nodod savu īpašumu izpirkšanai izpirkumnomas ņēmējam. Izpirkumnomas devējs var būt vai nu pats preces ražotājs, vai arī finanšu darījumu uzņēmums. Izpirkumnomas ņēmējs var būt fiziska vai juridiska persona.

Izpirkumnomas darījumam ir kreditēšanas raksturs. Izpirkumnomas darījuma attiecības no aizdevuma atšķiras ar to, ka, iegādājoties mantu par aizdevumā iegūtiem līdzekļiem, tā uzreiz pāriet pircēja īpašumā, turpretī stājoties izpirkumnomas attiecībās, objekta īpašnieks visu tā darbības laiku ir izpirkumnomas devējs.[1]

Tiešā finanšu izpirkumnoma

labot šo sadaļu

Tas paredz nomniekam izmaksāt visas nomas darbības laikā maksu, kas sedz visu objekta amortizāciju un arī attiecīgo peļņas daļu. Tas ir ilgtermiņa neatsaucams darījums, un izpirkumnomas objekts ir nodots lietošanā uz noteiktu laiku. Šim izpirkumnomas veidam ir vairākas īpatnības:

 • to nevar pārtraukt pirms noteikta laika;
 • izpirkumnomas ņēmējs atbild par izpirkumnomas objekta apkalpošanu, uzturēšanu kārtībā un apdrošināšanu;
 • izpirkumnomas objekts līguma darbības laikā tiek pilnīgi amortizēts;
 • izbeidzoties līgumattiecībām, var:
  • izpirkumnomas objektu atdot iznomātājam;
  • noslēgt jaunu nomas līgumu;
  • izpirkt izpirkumnomas objektu pēc atlikušās vērtības.[1]

Operatīvo finanšu izpirkumnoma

labot šo sadaļu

To slēdz uz laiku, kas mazāks par iznomātā objekta amortizācijas periodu. Tas ir īstermiņa atsaucams darījums. Izpirkumnomas ņēmējs izmanto attiecīgo aktīvu noteiktu laika periodu, piemēram, nomā to vienu gadu. Pēc gada izpirkumnomas ņēmējs šo aktīvu atdod atpakaļ izpirkumnomas devējam, kas savukārt to var nodot lietošanai nākamajam klientam. Šī izpirkumnomas veida īpatnības ir šādas:

 • izpirkumnomas ņēmējs var pārtraukt izpirkumnomas darījuma saistības pirms termiņa;
 • apdrošināšanu par izpirkumnomas objektu kārto izpirkumnomas devējs, tā ziņā ir arī objekta tehniskā apkalpošana un uzturēšana;
 • izpirkumnomas devējam visas ar objektu saistītās izmaksas netiek kompensētas no izpirkumnomas ņēmēja;
 • izpirkumnomas devējs, iegādājoties izpirkumnomas objektus, var arī nezināt izpirkumnomas ņēmēju;
 • iznomātā objekta līguma periods ir mazāks par tā pilnas amortizācijas periodu.[1]

Atmaksājamā aizdevuma izpirkumnoma

labot šo sadaļu

Tas īstenojas tādējādi, ka izmantotā objekta restaurēšanai papildus tiek ieguldīti finanšu resursi, kuriem par ķīlu noder paša pasūtītāja pamatlīdzekļi. šāda veida izpirkumnomu var uzskatīt par alternatīvu kredīta operācijām. Atmaksājamā aizdevuma izpirkumnomas būtība ir tā, ka izpirkumnomas ņēmējs iegādājas objektu un tūlīt ņem to nomā. Šāda darījuma izpirkumnomas līgumu slēdz uz visu iekārtas darbošanās laiku, vienlaikus paredzot, ka tiesības uz mantu no jauna atgriežas pie izpirkumnomas ņēmēja.[1]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Ilmārs Kālis. Finanšu vadība. Rīga : SIA "Tipogrāfija Ogrē", 2002. 153 – 157. lpp.