Iekšmērs

Iekšmērs ir mērlīdzeklis urbuma diametra mērīšanai. Tas var būt urbuma diametra kontroles līdzeklis, ar kuru nenosaka reālo izmēru, bet, izmantojot fiksētu caurejošo un necaurējošo izmēru, nosaka atbilstību noteiktajām robežnovirzēm, šim mērķim iekšmēru izmanto līdzās robežkalibra tapai lielu diametru urbumiem. Mikrometriskais iekšmērs jeb trubveida iekšējais mikrometrs ir mikrometrisks mērinstruments, kura mērījumu precizitāte ir tadi pati kā mikrometram. Atšķirībā no iekšējā mikrometra mērījumos ar trubveida iekšējo mikrometru tiek ievērots Abes princips. Teleskopiskais jeb indikatora iekšmērs tiek izmantots kopā ar mērgalvu jeb indikatoru, noskaidrojot urbuma diametra novirzi no uzdotā nominālizmēra (Abes princips netiek ievērots).