Ieguldījums

Ieguldījums ir naudas līdzekļu vai citu aktīvu iegūldīšana komerciālā pasākumā ar mērķi gūt peļņu.

TermiņdepozītiLabot

Termiņdepozīti ir bankas noguldījumi, par kuriem izmaksā noteiktu procentu no ieguldītās summas.[1] Naudu no konta var saņemt tikai pēc līgumā noteiktā laika. Bankas piedāvā īstermiņa un ilgtermiņa depozītus. Bankas, papildus termiņdepozītiem, piedāvā pieprasījuma depozītus. Tiem procentu likme ir zemāka nekā termiņdepozītiem un naudu var izņemt no konta jebkurā laikā pēc noteiktiem nosacījumiem.

AkcijasLabot

Akcija ir vērtspapīrs, kas apliecina, ka akcijas īpašniekam pieder daļa uzņēmuma. Akcijas dod tiesības to īpašniekiem piedalīties kompānijas peļņas sadalē. Ja uzņēmumam ir finansiālas grūtības, akcionāri var pazaudēt daļu vai pat visas investīcijas akcijās, taču, pareizi izvēloties un ieguldot līdzekļus veiksmīga uzņēmuma akcijās, akcionārs saņem dividendes, kā arī gūst labumu no akciju vērtības celšanās.

Obligācijas un parāda vērtspapīriLabot

Obligācijas un citi parāda vērstpapīri ir finanšu instrumenti, kuru iegādes brīdī iegādātājs aizdod valstij, pašvaldībai vai uzņēmumam naudu uz procentiem vai citiem noteikumiem, par kuriem bijusi vienošanās jau vērtspapīru iegādes brīdī. Aizņēmējs atmaksā atpakaļ pilnu aizņēmuma summu vai nominālvērtību noteiktā datumā, kas tiek saukts par dzēšanas termiņu.

Ieguldījumu fondiLabot

Ieguldījumu fondi ir ieguldījumu portfelis, kas tiek veidots no ieguldījumiem akcijās un parādu vērtspapīros. Ieguldījumu fonds piesaista naudu no ieguldītājiem un tiek pārvaldīts ar profesionāla fonda pārvadldītāja palīdzību. Ieguldījumu fondam ir savs mērķis, kas tiek izvirzīts un paziņots fonda atvēršanas brīdī. Fonda pārvaldnieks attīsta fonda ieguldījumu stratēģiju un izvēlas ieguldījumu instrumentus, balstoties uz izvirzītajiem fonda mērķiem.

Mākslas darbi un dārglietasLabot

Naudas līdzekļus var ieguldīt mākslas darbu, pastmarku, dārglietu, dārgakmeņu iegādē. Šis ieguldījumu veids bieži ir arī ļoti nelikvīds un to pārdošana un pārvēršana skaidrā naudā var būt apgrūtināta.

Nekustamais īpašumsLabot

Lai ieguldītu nekustamajos īpašumos, ir nepieciešami lieli naudas līdzekļi, bet risks zaudēt līdzekļus ir ļoti neliels. Nodarbojoties ar ieguldījumu nekustamajā īpašumā, vajadzīgs vairāk laika, lai pārvaldītu un izīrētu šo īpašumu.[2]

AtsaucesLabot

Ārējās saitesLabot

Skatīt arīLabot