Holocēna kalendārs ir populārs nosaukums Holocēna jeb Cilvēku ērai — gadu numerācijas sistēma tuva gadu astronomiskajam pierakstam (angļu: Astronomical year numbering), vienīgi tai tiek pieskaitīti 10 000, izvietojot savu pirmo gadu kā Cilvēku ēras jeb cilvēces civilizācijas sākumu, vienkāršojot holocēna epohas (pēc ledus laikmeta) skaitīšanu. Tas vienkāršo ģeoloģisko, arheoloģisko, dendrohronoloģisko un vēsturisko datēšanu. Pašreizējais gregoriāniskais kalendārs var tikt pārveidots ar vienkāršu vieninieka pievienošanu pirms tā. Piemēram, 2017. gads m.ē. atbilst 12017. holocēna gadam. Holocēna kalendāru pirmais piedāvāja Čezare Emiliani[1] 1993. gadā (11993.g.e.).

Tika apgalvots, ka holocēna ēra ir parocīga cilvēces vēstures notikumu pierakstam, jo datumi nav sadalīti līdz mūsu ērai un mūsu ērā. Līdzīga motivācija ir laika skaitīšanai "līdz mūsu dienām" (jeb ВР, b. p. ang. Before Present). Šādu sistēmu izmanto arheoloģijā, ģeoloģijā u.c. zinātņu nozarēs, attiecībā uz pagātni. Tādā veidā tas ļauj izvairīties datēšanu "pirms mūsu ēras/mūsu ērā".