Hierarhija ir sistēma vai struktūra, kas organizē elementus vienības līmeņos, pamatojoties uz to nozīmi, autoritāti vai citiem kritērijiem. Hierarhijas izmanto, lai noteiktu kārtību, kontroli un attiecības dažādos kontekstos, piemēram, organizācijās, sabiedrībās un informācijas sistēmās.

"Kapitālistiskās sabiedrības šķiras", 1911. gada karikatūra

Hierarhijas jēdzienu ieviesa sengrieķu autors Pseidodionīsijs Areopagīts.

Sociālā hierarhija labot šo sadaļu

Sabiedrībās bieži vien pastāv hierarhija, kas balstās uz tādiem faktoriem kā sociālā šķira, bagātība, izglītība un izcelsme. Šīs hierarhijas var ietekmēt indivīdu statusu un iespējas sabiedrībā.

Organizācijas hierarhija labot šo sadaļu

Uzņēmumos un citās iestādēs organizatoriskā hierarhija atspoguļo pilnvaru un atbildības līmeņus organizācijā. Parasti tā sākas ar augstākā līmeņa vadītājiem (piemēram, izpilddirektoru), kam seko vidējā līmeņa vadītāji un darbinieki.

Ģimenes hierarhija labot šo sadaļu

Ģimenē var pastāvēt hierarhija, kas nosaka ģimenes locekļu lomas un pienākumus. Piemēram, vecākiem var būt augstāka autoritāte nekā bērniem.

Ekoloģiskā hierarhija labot šo sadaļu

Ekosistēmas ir hierarhiski organizētas, atsevišķi organismi veido populācijas, populācijas veido kopienas, bet kopienas mijiedarbojas ekosistēmās.

Maslova vajadzību hierarhija labot šo sadaļu

Psihologs Abrahams Maslovs izvirzīja cilvēka vajadzību hierarhiju, kurā ietilpst fizioloģiskās, drošības, sociālās, cieņas un pašrealizācijas vajadzības. Saskaņā ar Maslova teoriju cilvēki cenšas apmierināt šīs vajadzības hierarhiskā secībā.

Skatīt vēl labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu