Hidrauliskais dzinējs

Hidrauliskais dzinējs ir dzinējs, kas paredzēts hidrauliskās enerģijas pārvēršanai mehāniskajā enerģijā. Pie hidrauliskajiem dzinējiem ir pieskaitāmi hidromotori, hidrocilindri un hidroturbīnas.

  • Hidromotors šķidruma plūsmas enerģiju pārveido mehāniskajā enerģijā, radot griezes kustību
  • Hidrocilindrs ir mehānisms, kam virzulis vai cilindrs darbojas turpatpakaļkustībā
  • Hidroturbīna ūdens plūsmas enerģiju pārvērš rotācijas mehāniskajā enerģijā

Hidrauliskie dzinēji mēdz būt tilpuma un hidrodinamiskie. Praksē biežāk izmanto tilpuma hidrauliskos dzinējus, jo pie vienādas izstrādājamās jaudas, tie ir kompaktāki un vieglāki. Tilpuma hidrauliskie dzinēji pēc konstrukcijas līdzinās tilpuma sūkņiem. Tāpat šiem dzinējiem ir arī analogi starp pneimatiskajiem dzinējiem.Tomēr ne visus sūkņus var izmantot kā hidrauliskos dzinējus, piemēram, virzuļsūknis var darboties tikai kā sūknis sadales vārstu sistēmas dēļ.