Hidraulika

zinātne par šķidrumu līdzsvara un kustības likumsakarībām un to izmantojamību praktisko uzdevumu risināšanā

Hidraulika ir zinātne par šķidrumu līdzsvara un kustības likumsakarībām un to izmantojamību praktisko uzdevumu risināšanā. Hidraulika pētī šķidrumu un gāzu plūsmas (ja to kustības ātrums ir daudz mazāks par skaņas ātrumu), ko orientē un aptver cietas sieniņas, piemēram, caurules.

Ilustrācija ar dažādām hidrauliskām un hidrostatiskām sistēmām

Ar praktiskās hidraulikas metodēm pētī šķidrumu plūsmu caurulēs, ūdens tecēšanu kanālos un upēs, plūsmas un cieta ķermeņa mijiedarbību. Hidrauliku plaši izmanto, projektējot un būvējot hidrotehniskās būves, cauruļvadus, kuģus, tiltus, sūkņus, konstruējot un ekspluatējot hidrauliskās mašīnas un piedziņas.

Hidraulikā parasti šķidrums kustībā ir uzskatāms par nesaspiežamu. Šķidruma kustībā saspiežamība ir svarīga tikai hidrauliska trieciena aprēķinos.

Hidraulika kā zinātne izveidojās 15. gadsimta vidū. [1]

Atsauces labot šo sadaļu