Heksāns

ķīmisks savienojums

Heksāns (CH3(CH2)4CH3) pieder pie piesātinātajiem ogļūdeņražiem - alkāniem. Heksāns normālos apstākļos ir viegls, bezkrāsains, gaistošs šķidrums. Lieto kā inertu, nepolāru šķīdinātāju. Iegūst no naftas vieglajām frakcijām.

Heksāns

Heksāna struktūrformula un molekulas modelis
Ķīmiskā formula CH3(CH2)4CH3
Molmasa 86,18 g/mol
Blīvums 654,8 kg/m3
Kušanas temperatūra −95 °C
Viršanas temperatūra 69 °C

Heksānam ir pieci izomēri:

  • n-heksāns CH3CH2CH2CH2CH2CH3, lineāra ķēde no sešiem oglekļa atomiem.  
  • 2-metilpentāns (izoheksāns), CH3CH(CH3)CH2CH2CH3, ķēde no pieciem oglekļa atomiem ar metila atzarojumu no otrā atoma.  
  • 3-metilpentāns, CH3CH2CH(CH3)CH2CH3, ķēde no pieciem oglekļa atomiem ar metila atzarojumu no trešā atoma.  
  • 2,3-dimetilbutāns, CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3, ķēde no četriem oglekļa atomiem ar metila atzarojumiem no otrā un trešā atoma.  
  • 2,2-dimetilbutāns, CH3C(CH3)2CH2CH3, ķēde no četriem oglekļa atomiem ar diviem metila atzarojumiem no otrā atoma.  

Ārējās saites

labot šo sadaļu