Gludspiedums jeb gludspiede ir poligrāfisks attēlu un teksta iespieduma veids.

Gludspiedums ir tāds iespieduma veids, kurā iespiežamie un neiespiežamie iespiedformas elementi atrodas vienā plaknē. Tāpēc šajā veidā izmanto ūdens un taukainās vielas — krāsas īpašību savstarpējās attiecības jeb nesavienojamību. Iespiežamie elementi pieņem taukainu krāsu, bet neiespiežamie elementi pieņem ūdeni. Iespiešanas procesā iespiedformu pārmaiņus mitrina ar ūdeni un uzklāj krāsu. Attēlu iegūst, pie iespiedformas piespiežot papīru.[1]

Zīmējumu izstrādā ar litogrāfijas krītu vai tušu uz īpašas šķirnes kaļķakmens plātnes. To fiksē, viegli iekodinot ar atšķaidītu skābi un specifiski apstrādājot. Iespiedformu pēc tam samitrina ar ūdeni, ko neiezīmētie laukumi aiztur. Uzklāj eļļainu krāsu, kas pieķeras tikai zīmējumam, kamēr mitrie laukumi to atgrūž. Novilkums, tāpat kā citās grafikas tehnikās, tiek iegūts spoguļattēlā.

Pie gludspieduma paveidiem pieder: litogrāfija, ofsetspiede un fototipija.

  1. Daina Blūma. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. 51. lpp. ISBN 9984-369-62-5.