Gadskārta

Gadskārtas parāda, cik vecs ir koks, jo katru gadu iezīmē viens gaišs un viens tumšs gredzens.

Ja koks ir audzis lēnām, gredzeni atrodas cieši cits pie cita.

Vecākais datētais koks Latvijā ir Kārklu priede pie Dundagas, kas ir 450 gadu veca.