Funkcionālisms (filozofija)

Funkcionālisms ir psiholoģijas virziens, kas uzskatīja, ka jāpēta psihes funkcijas, nevis apzinātās pieredzes struktūra.