Fakss

aparāts, ar kura palīdzību iespējams nosūtīt un saņemt informāciju, izmantojot telefona tīklu

Fakss ir aparāts, ar kura palīdzību iespējams nosūtīt un saņemt informāciju, izmantojot telefona tīklu. Ar faksu ir iespējams nosūtīt uzrakstītu tekstu, attēlu, zīmējumu vai shēmu. Fakss nosūtāmo dokumentu skenē un pārvērš analogsignālā vai ciparsignālā, bet uztvērējierīce no šī signāla atveido dokumenta kopiju.

Faksa aparāts