Fāze ir termins šaha kompozīcijā, kas apzīmē šaha uzdevuma saturā ietilpstošu variantu sistēmu. Tas ir iluzoriskā spēle, viens vai vairāki maldinājumi un patiesais risinājums.[1]

Palīgmata žanros fāze ir katrs no diagrammas stāvokļa, dvīņa vai iluzoriskās spēles risinājumiem.

№ 1. V. Rudenko
Československý šach, 1956
Godalga
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mats 2 gājienos
Pirmā fāze — iluzoriskā spēle:
1. ... ♖×e5 2. ♕d7#; 1. ... ♗×e5 2. ♕c4#
Otrā fāze — maldinājums:
1. ♘d3? (draud 2. ♖×f6#) 1. ... ♖e5 2. ♘f4#; 1. ... ♗e5 2. ♘c5#, bet 1. ... ♖d5!
Trešā fāze — patiesais risinājums:
1. ♖e1! (draud 2. ♕d7#/2. ♕c4#)
1. ... ♖×e5 2. ♗f5#
1. ... ♗×e5 2. ♕d6#
№ 1. V. Hagemanis
Feenschach, 1951
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
h#2*
3 risinājumi
Palīgmats ar iluzorisko spēli un trīs risinājumiem:
1. ...♗e1 2. ♔f4 ♕g3# Iluzoriskā spēle — 1. fāze;
1. ♔d4 ♕g3 2. ♕d5 ♕c3# 1. risinājums — 2. fāze;
1. ♕e6 ♗d8 2. ♕d5 ♕f6# 2. risinājums — 3. fāze;
1. ♕f3 ♗d8 2. ♔f4 ♕g5# 3. risinājums — 4. fāze;
  1. Шахматы: Энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Е. Карпов. Москва : Советская энциклопедия. 1990. 419. lpp. ISBN 5-85 270-005-3. (krieviski)