Bads

ļoti liels vai pilnīgs pārtikas trūkums ilgstošā laika periodā

Bads ir ļoti liels vai pilnīgs pārtikas trūkums ilgstošā laika periodā. To var izraisīt karš, neražas gads, katastrofas, darbaspēka trūkums, inflācija un/vai valdības politika. Bads parasti ir saistīts ar nepietiekamu uzturu, epidēmijām un paaugstinātu mirstību.

No bada izkāmējuši Britu Indijas iedzīvotāji Bengalūru apkaimē 1877. gadā

Mūsdienās viens no reģioniem, kuros visspilgtāk izpaužas bads un ar to saistītās problēmas, ir Subsahāras Āfrika.